Uitlaten

Uitlaten

De uitlaat is het deel van de motor waardoor de uitlaatgassen afgevoerd worden. Een uitlaat in goede staat optimaliseert het brandstofverbruik en voorkomt dat schadelijke uitlaatgassen uw auto binnendringen. Het beperkt ook het geluidsniveau. De uitlaat speelt een belangrijke rol bij de vermogensbenutting van uw auto. De katalysator zorgt ervoor dat het milieu minder wordt belast. Een kapotte uitlaat heeft meerdere nadelen: Het heeft gevaarlijke gevolgen voor uw gezondheid. Het milieu wordt zwaarder belast en vaak stijgt ook het brandstofverbruik. Op dat moment is het verstandig om uw uitlaat te vervangen, Bovendien is het rijden met een lekke uitlaat strafbaar, en goed voor een bekeuring van €240,-!


In de loop der jaren kunnen er verschillende defecten en/of vormen van slijtage aan het uitlaatsysteem ontstaan.


A: De pakkingen die voor afdichting zorgen, kunnen gaan lekken.


B: Ophangrubbers kunnen als gevolg van uitdroging breken of afscheuren, waardoor het uitlaatsysteem of een gedeelte daarvan kan afbreken.


C: Scheidingsschotten en doorvoerbuizen in de dempers kunnen als gevolg van corrossie los gaan zitten of afbreken en daardoor een hinderlijke rammel veroorzaken.


D: Demperbeugel(s), voor ophanging van de uitlaatdemper, kan als gevolg van corrosievorming afscheuren, waardoor de demper kan afbreken.


E: De agressieve zuren en condensvorming die bij het verbrandingsproces in de motor vrijkomen, blijven ten dele achter op de laagste punten in de uitlaatdempers en veroorzaken een verhoogde corrosieslijtage van binnenuit.


TIP: Bij het vervangen van de uitlaat is de montage vaak gratis.